1.2. Šios internetinės parduotuvės www.lektro.lt prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), su jomis sutikus Pirkėjui  (Pirkėjas prieš pirkdamas privalo susipažinti su taisyklėmis, o pirkimo momentas laikomas, kad pirkėjas priėmė akceptą ir sutiko su taisyklėmis), 

1.3 www.lektro.lt yra valdomas Juridinio asmens MB Ateities Vartai

1.4. Lektro.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.5. internetinės parduotuvės www.lektro.lt prekyba vykdoma Lietuvoje ir už Lietuvos teritorijos ribų.

1.6. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.6.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.7.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą;

1.8.3. juridiniai asmenys;

1.9.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.  Asmens duomenų apsauga ir privatumo sąlygos

2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje www.lektro.lt, turi užsiregistruoti šioje internetinėje parduotuvėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį, taip pat pirkėjas turi galimybę pirkti kaip svečias. Registruojantis pirkėjas taip pat įveda savo gyvenamąjį adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti, bus renkami Pirkėjo duomenys reikalingi apdoroti prekių užsakymus, pirkimus, grąžinimus, spręsti problemas susijusias su prekių užsakymu, pirkimu, grąžinimu, taip pat vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.2. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Lektro turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis internetine parduotuve www.lektro.lt

2.3. Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę; prekių pristatymo adresą, mokėtojo adresą, elektroninį paštą, telefono numerį. ta patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo iš tiekėjo sistemos internetinėje parduotuvėje www.lektro.lt tikslais. Lektro.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiems asmenims, išskyrus  Lektro partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.lektro.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.lektro.lt internetine parduotuve.

4.3 Pirkėjas gali atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties tik tada kai prekė būna įteikta pirkėjui.

4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, taip pat tokiu atveju jeigu prekė nebuvo naudojama ir ant jos nesimato naudojimo žymių.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Lektro  skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis www.lektro.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Lektro teisės

6.1. Lektro turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės Lektro darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Lektro turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetiniu prekybos centru arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Lektro gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.4. Lektro turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. ar 8.2.2. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

7. Lektro įsipareigojimai

7.1. Lektro  įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės  teikiamomis paslaugomis.

7.2.Lektro   įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos ir privatumo sąlygų“ nustatytus atvejus.

7.3. Lektro   įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

7.4. Lektro , dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Lektro  įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas tik tuo atveju jeigu pirkėjas nesutinka priimti analogiškos prekės.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą, internetu arba nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į  banko sąskaitą.

Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4. punkte numatytą tarLektro teisę, tik Lektro   išsiuntus prekę pradedamas skaičiuoti pristatymo terminas.

9. Prekių pristatymas

Prekių pristatymas Pirkėjui:

9.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Lektro spretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui jeigu pirkėjas nurodė klaidingą informaciją.

9.3. Prekes pristato siuntų tarnyba pardavėjo ar jo įgalioto atstovo pavedimu.

9.4. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių kainą ir vietą:

9.4.1. Prekių pristatymas Pirkėjui yra nemokamas.

9.4.3. Prekių pristatymas už Lietuvos Respublikos teritorijos vykdomas bendromis taisyklėmis išskyrus išimtinais atvejais, kuriuos vienašališkai nustato Lektro

9.5. Lektro pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių pirkimo metu nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių,  o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Lektro nepriklausančių aplinkybių. Prekėms esant muitinėje ir užsitęsus muitinės procedūrom, pirkėjas sutinka prekių laukti tol kol jos bus išmuitintos ir pristatytos pirkėjui į namus. Vadovaujantis motyvu jog prekė bus pristatoma pirkėjui iškart po išmuitinimo procedūros ir tuo, kad prekė iš pat pradžių pasiekia pirkėją, pinigų grąžinimo garantija galioja tik pirkėjui gavus prekę ir pristačius prekę Lektroi. Prekės pirkėjui nepasiekus, pinigų grąžinimo garantija galioja jeigu prekė Kurjerių tarnybos yra skelbiama pasimetus, taip pat ir tuo atveju jeigu dėl nenumatytų aplinkybių prekės pristatyti neįmanoma. Pinigų grąžinimo garantija negalioja prekėms, kurių tiekėjai nepriima atgal, Lenovo, Xiaomi ir Meizu telefonams, tokiu atveju yra suteikiamas garantinis servisas tik telefonai, kurių tiekėjai nekeičia į naujus nėra keičiami iš Lektro lėšų, tačiau taisymo paslauga vis dar galioja.

9.5.1

Garantinis servisas negalioja prekėms, kurios gali būti lengvai pažeidžiamos ir mechaniškai defektuotos t.y. visos prekės, kurios nėra elekktroninės ir kurios savaime nesugenda – visos buities reikmenys, gyvūnų prekės, virtuvės prekės. Prailgintas garantinis servisas buvo taikomas klientams įsigijusiems telefoną nuo 2015-09-01 iki 2016-06-14, prailginta garantija taikoma tik įprastiems gedimams, kurių neįtakoja telefono susidėvėjimas t.y. operacinė sistema, ir kitos smulkius telefono dalys kaip kamera, įjungimo mygtukas, motininei plokštei prailginta garantija netaikoma, taip pat jeigu telefonas dėl ilgaamžio naudojimo daugiau nei 2 metų yra nesutvarkomas per 30 dienų dėl techninių priežaščių (Telefono sutvarkyti nėra įmanoma) garantija telefonui baigiasi, tačiau tokiu atveju LEKTRO įsipareigoja pasiūlyti naują telefoną su 20% nuolaida.

9.6. Kiekvienas užsakymas vykdomas kuo greičiau. Kiekvienu atveju dėl pristatymo Pirkėjas bus informuojamas telefonu arba elektroniniu paštu. Patogų prekių pristatymo laiką su Pirkėju suderins užsakymų administratorius.

9.7. Visais atvejais Lektro   atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos  parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Lektro  neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Tikrasis produktas gali nežymiai skirtis nuo pavaizduoto paveikslėlyje, taip pat paveikslėlyje gali būti dalių, kurių nėra produkto komplektacijoje.

10.6. Lektro teikia prekių garantinės priežiūros paslaugų prekei, tačiau garantinių prekių nekeičia į naujas jeigu to nesutinka padaryti pardavėjas  arba prekės aprašyme. Jei sugedusios prekės gamintojo garantinio aptarnavimo centro Lietuvoje nėra, prekės garantinis servisas atliekamas Lietuvoje www.lektro.lt partnerių.

10.7. Dokumentas patvirtinantis garantinį servisą yra pirkėjo suformuotas ir apmokėtas užsakymas www.lektro.lt internetinėje parduotuvėje.

10.8. Informacijai, esančiai informacijos nešikliuose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.

10.9.1 Keičiant operacinę sistemą ar ją naujinant savarankiškai ar kitaip ją modifikuojant garantinis servisas netaikomas.

10.10 www.lektro.lt  atsako tik už garantinio serviso gedimus, kurie įvyko dėl savaiminio prekės susidėvėjimo arba gamyklinio gedimo, www.lektro.lt pasilieka teisę spręsti kurios prekės yra susidėvėjusios savaime,

10.11 Garantinis servisas negalioja:

1. Isoriskai pazeistiems aparatams t.y. jeigu matosi daikto kritimo zymes, ekrano skilimas ar kiti pozymiai nusakantys, kad telefonas buvo krites arba suspaustas.

10.12 Aparatams, kurie gavo dregmes, dulkiu ar nesvarumu ir kurie matosi aparato viduje ar specialus identifikatoriai juos nustato.

10.13 Aparatai, kurie buvo ardyti, atsukti kliento ar kito trecio asmens, kuris nera LEKTRO partneris ar atstovas.

10.14 telefono baterijai yra taikoma 6 menesiu garantija.

10.15 Buities reikmenims ir ne elektroninėm prekėms, prekėms, kurios negali sugesti savaime t.y. virtuvės prekėms, augintinių priežiūros prekėms, grožio prekėms.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Prekės grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

11.2.. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje, švarioje pakuotėje;

11.2.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.2.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, neturi matytis naudojimo žymių ir kt.);

11.2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.5. Lektro  turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.6  Nekokybiška prekė gali būti pakeista į analogišką, tuo atveju pirkėjas turi grąžinti prekę per 10 darbo dienų. Pardavėjas (tiekėjai) prekę pakeičia į naują per nustatytą pristatymo terminą. Nauja prekė yra užsakoma tik po to kaip Lektro gauna prekę, kurią anksčiau pristatė pirkėjui.

11.7 kylant įtarimui dėl pirkimo įrodymo – www.lektro.lt turi teisę paprašyti pirkėjo parodyti pavedimo kopiją arba apmokėjimo kvitą.

12. Atsakomybė

13. Lektro    turi teisę nepriimti prekės atgal jei prekė yra kokybiška ir atitinka aprašymą.

13.1 Grąžintos prekės yra siunčiamo pardavėjui  ir pinigai yra grąžinami tada kaip Lektro gauna grąžinimą iš pardavėjo, tai gali užtrukti 2-10 darbo dienų, išimtinais atvejais tai gali užtrukti ilgesnį laiką.

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Lektro neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Lektro šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Lektro atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Lektro

rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta, taip pat Lektro yra atleidžiamas nuo įsipareigojimų keisti prekę į naują, tuo atveju jeigu prekė yra nesutvarkoma per 30d ar ilgiau, tokiu atveju Lektro privalo derėtis su pardavėju dėl prekių pakeitimo sąlygų su pardavėju, šiuo atveju tarLektro atstovauja pirkėją.

12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13.1. Lektro   savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje  įvairias akcijas.

13.2. Lektro turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Lektro  visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir sms žinute.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Lektro internetinėje parduotuvėje, skyriuje “Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14.3 www.lektro.lt turi teisę į atostogas, kurių metu svetainės viršutinėje juostoje yra nurodomos dienos kada www.lektro.lt darbuotojai atostogauja. Dėl www.lektro.lt atostogų įmanomas garantinio serviso taip pat prekių pristatymo vėlavimas protingam terminui. Taip pat atostogų metu www.lektro.lt skambučių centras gali neveikti. LEKTRO gali pasirinkti sau patogų klientų aptarnavimo būdą t.y. aptarnauti klientus sau patogiomis informacijos primonėmis t.y. LEKTRO gali atsisakyti klientus aptarnauti telefonu ir vietoj to aptarnauti klientus elektroniniu paštu arba atvirkščiai.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

16. Pristatymo sąlygos įsigalioja nuo 2020-03-31

Mūsų parduotuvėje galite įsigyti elektroniką, kuri yra išskirtinė, daugelį prudktų pardavinėjame vieninteliai Lietuvoje, todėl prekes tenka užsakyti iš stambių užsienio įmonių ir KN95 respiratorių pristatysime Jums per 5-10 darbo dienų, o apsauginę veido kaukę per 3-10 darbo dienų, kitas prekes pristatome per 10-22 darbo dienas. Jums prekę pristatysime į namus ar darbą, jeigu Jūs būsite išvykę, tokiu atveju gausite pranešimą iš Lietuvos pašto ir prekę galėsite atsiimti artimiausiame pašte. Tam tikrais atvejais prekės pristatymas gali vėluoti, tokiu atveju būtinai susisiekite su mumis ir mes jus informuosime apie jūsų užsakymą.

17. Grąžinimo sąlygos įsigalioja nuo 2020-03-31

Pilnai suprantame Jūsų poreikius ir saugumo jausmą, todėl suteikiame galimybę grąžinti nepatikusią prekę, mes Jums grąžinsime pinigus į Jūsų sąskaitą, įprastai pinigus grąžiname per 2 darbo dienas, tačiau išskirtiniais atvejais pinigų grąžinimas gali užtrukti iki 10 darbo dienų Jums užpildžius pinigų grąžinimo formą. Bet kokiu atveju, norime, kad Jūs liktumėte patenkinti, todėl visada galime pasiūlyti alternatyvią prekę, kuri labiau pateisintų Jūsų lūkesčius, pinigų grąžinimo garantija galioja 10 darbo dienų po prekės pristatymo pirkėjui. Kaukės ir respiratoriai jeigu būna atidaryta pakuotė yra negrąžinamos.